Al Masjid Al-Aqsa yang dalam arti harfiah berarti Masjid terjauh adalah salah satu tempat suci bagi umat Islam yang terletak di kompleks bangunan suci kota lama Yerusalem (Yerusalem Timur).  Kompleks ini dikenal oleh umat Islam sebagai Al-Haram As-Syarif (tanah suci yang mulia), dimana di dalamnya selain bangunan Masjid Jami' Al-Aqsa juga terdapat Masjid Kubah Batu As-Shakhrakh (The Dome of The Rock).  Masjid Al-Aqsa (yang berarti keseluruhan dari kompleks bangunan di Al-Haram as-syarif) di Yerusalem ini juga merupakan kiblat shalat pertama bagi umat Islam pada zaman Nabi sampai dengan 17 bulan setelah Hijrah ke Madinah saat Nabi mendapatkan wahyu Allah SWT untuk mengubah arah Kiblat ke Masjidil Haram di Makkah.  Tempat ini juga dikenal oleh umat Yahudi maupun Kristen sebagai Bukit Bait Suci (Temple Mount) yang konon adalah letak dari Haikal Sulaiman, tempat paling suci bagi agama Yahudi. 

Menurut kepercayaan Islam, Masjid Al-Aqsa ini adalah Masjid ke-dua yang dibangun di muka bumi ini pada kurun waktu 40 tahun setelah Masjidil Haram di Makkah oleh Nabi Adam AS.  Bangunan ini ditegakkan lagi oleh Nabi Daud AS dan kemudian oleh Nabi Sulaiman AS.  Bangunan ini sempat dihancurkan pasukan Romawi pada tahun 70 M dan kemudian diperbaiki kembali setelah masa Khalifah Umar Bin Khattab pada abad ke-7 Masehi.

Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah r.a. :

"Janganlah bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali menuju tiga masjid: Masjidku ini (Masjid Nabawi), Masjid Al-Haram (di Makkah) dan Masjid Al-Aqsa (di Palestina)."

(H.R. Bukhari no.1115 dan Muslim no.1397)

Masjid Jami' Al-Aqsa (Masjid Qibly) 

Kubah As-Shakhrakh (Dome of The Rock)

Masjid ini didirikan pertama kali oleh Khalifah Umar Bin Khattab berupa rumah ibadah kecil, namun kemudian diperbaiki dan dibangun kembali oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 M dan diselesaikan oleh putranya Khalifah Al-Walid pada tahun 705 M.

Di bagian bawah (basement) Masjid terdapat ruangan-ruangan yang dipercaya sebagai Masjid Aqsa kuno yang dibangun oleh Nabi Sulaiman A.S.  Sebagian ruangan-ruangan bawah tanah tersebut saat ini digunakan sebagai Mushala dan juga perpustakaan.

Kubah As-Shakhrakh terletak di tengah-tengah kompleks Al-Haram asy-Syarif di dalam tembok kota lama Yerusalem Timur.  Bangunan kubah ini didirikan pada tahun 691 M di masa Khalifah Abdul Malik Bin Marwan untuk menaungi batu (As-Shakhrakh) yang dipercaya sebagai tempat Rasulullah melaksanakan Mi'raj ke Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra' Mi'raj.

 

Hebron

Bethlehem

Selain ke Yerusalem, kita juga akan menziarahi kota Hebron yang merupakan kota tempat tinggal dan wafatnya Nabi Ibrahim AS, Ishak AS dan Ya'qub AS beserta keluarga.  Tempat yang akan diziarahi adalah Masjid Ibrahimi dimana terdapat di dalamnya makam Nabi Ibrahim dan isterinya Sarah, makam Nabi Ishak dan isterinya Rifqah serta makam Nabi Ya'qub dan isterinya Lea.

Dari Hebron kita akan singgah di Bethlehem, menziarahi kota dan tempat kelahiran Nabi Isa AS dan Masjid Umar di Bethlehem, di mana Khalifah Umar Bin Khattab r.a pada tahun 637 M setelah menaklukkan Yerusalem kemudian berkunjung ke kota ini.  Beliau menolak tawaran untuk mengubah tempat kelahiran Nabi Isa A.S menjadi Masjid dan beliau mendirikan shalat di luar gereja di lokasi yang sekarang menjadi Masjid satu-satunya di kota tua Bethlehem.

Jericho

Jordania

Kota lain yang akan kita ziarahi adalah Jericho.  Jericho adalah salah satu kota tertua di dunia dan telah dihuni sejak 9000 SM.  Sedikit di luar kota Jericho terdapat sebuah Masjid yang pertama kali didirikan oleh Sultan Salahuddin Al Ayyubi dan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Beyber dari Dinasti Mamluk di Mesir, yang dipercaya sebagai Makam Nabi Musa AS.  Disamping ke tanah Palestina, kita juga akan berziarah di negara Yordania yang juga kisahnya banyak disebut dalam Al Qur'an antara lain makam Nabi Syu'aib A.S, gua Ashabul Kahfi dan Laut Mati.

 

 

Lihat Paket Umrah Plus Al Aqsa